Priser og tilskud

Hos os er prisen for en vuggestueplads pr. 1. januar 2020:

4075 ,-/mdr. inklusiv kost og bleer, såfremt at man er bosiddende i Aalborg Kommune, og så længe at barnet er under 3 år.

Forældrebetalingen reguleres 1 x årligt eller såfremt, der kommer ændringer fra Aalborg Kommune.

Søskenderabat og økonomisk fripladstilskud

Der gælder samme regler hos os for søskenderabat og økonomisk tilskud, som hvis du vælger en kommunal institution.

Søskenderabat gives, når du har mere end et barn i pasning i Aalborg Kommune. Det er dermed kun det ene barn, du betaler fuld pris for. Alle øvrige børn, du har i pasning betaler halv pris. Rabatten vil altid være på det barn, der har den billigste pasningsordning.

Økonomisk fripladstilskud kan også søges, når dit barn er i en privat daginstitution. Du kan læse mere om tilskuddene på Aalborg Kommunes hjemmeside eller ved at klikke her

Vuggestue Aalborg