Læreplaner

Vuggestuens læreplaner

I Vuggestuen Stjernestund arbejder vi udfra den styrkede pædagogiske læreplan, som er baseret på de seks læreplanstemaer i dagtilbudsloven. Den styrkede pædagogiske læreplan skal beskrive dagtilbuddets mål for børnenes læring inden for følgende temaer:

1) Alsidig personlig udvikling.

2) Sociale udvikling.

3) Kommunikation og sprog.

4) Krop, sanser og bevægelse.

5) Natur, udeliv og science.

6) Kultur, æstetik og fællesskab.

Klik her for at læse den styrkede pædagogiske læreplan

Vuggestue Aalborg