Priser og tilskud

Hos os er prisen for en vuggestueplads pr. 1. januar 2024:

4575 ,-/mdr. inklusiv kost og bleer, såfremt at man er bosiddende i Aalborg Kommune, og så længe at barnet er under 3 år. Der betales for 12 mdr. (også for juli måned).

Der betales et depositum på en måneds betaling ved indmeldelsen. Dvs. at når man takker ja til en plads i Vuggestuen Stjernestund, har man 5 hverdage til at indbetale kr. 4575,- til vuggestuens konto. Når pengene er registreret, har barnet plads i Vuggestuen Stjernestund. Barnets første måned i vuggestuen vil så være betalingsfri (Hvis man modtager økonomisk fripladstilskud fra Aalborg Kommune, modregnes dette i depositum). Depositum refunderes ikke, hvis man inden vuggestuestart, frasiger sig pladsen.

Forældrebetalingen reguleres 1 x årligt eller såfremt, der kommer ændringer fra Aalborg Kommune.

Søskenderabat og økonomisk fripladstilskud

Økonomisk friplads-tilskud kan også søges, når dit barn er i en privat daginstitution. Det er dog ikke muligt at opnå 100 % friplads-tilskud til pasning i privat institution. Du kan læse mere om tilskuddene på Aalborg Kommunes hjemmeside eller kontakte pladsanvisningen i Aalborg Kommune for spørgsmål vedrørende økonomisk friplads-tilskud.

Søskenderabat gives, når du har mere end et barn i pasning i Aalborg Kommune. Det er dermed kun det ene barn, du betaler fuld pris for. Alle øvrige børn, du har i pasning, kan opnå søskenderabat. Rabatten vil altid være på det barn/de børn, der har den billigste takst.

Vuggestue Aalborg