Personale

Her kan du møde personalet

I Vuggestuen Stjernestund vil I møde følgende personale:

Lene Walther Jørgensen, Stifter af Vuggestuen Stjernestund. Leder og pædagog i Vuggestuen Stjernestund.

Pernille Elisabeth Thomsen, Stifter af Vuggestuen Stjernestund. Leder og pædagog i Vuggestuen Stjernestund.

Maria – Pædagog i Vuggestuen Stjernestund.

Tine – Pædagog i Vuggestuen Stjernestund.

Kirsten – Køkken- og pædagogmedhjælper i Vuggestuen Stjernestund.

Mona – Pædagog i Vuggestuen Stjernestund.

Mette – Pædagog i Vuggestuen Stjernestund.

Kirstine – Pædagogmedhjælper i Vuggestuen Stjernestund.

Ved ansættelse af personale tager vi højde for og følger Aalborg Kommunes normerings aftale. Det vil sige, at timetallet fordeles med gennemsnitligt 75 % pædagogtimer og 25 % pædagogmedhjælpertimer i vuggestuen.

I skal ikke bekymre Jer om selv at finde pasning, hvis der er sygdom, ferie eller andet fravær blandt det faste personale, da der vil blive tilknyttet faste vikarer til vuggestuen, som tilkaldes efter behov. I er derfor garanteret pasning til Jeres barn i vante omgivelser.

Vuggestue Aalborg