Den styrkede pædagogiske læreplan

Vuggestuens læreplan

I Vuggestuen Stjernestund arbejder vi ud fra den styrkede pædagogiske læreplan, som er baseret på de seks læreplanstemaer i dagtilbudsloven. Den styrkede pædagogiske læreplan skal beskrive dagtilbuddets mål for børnenes læring inden for følgende temaer:

1) Alsidig personlig udvikling.

2) Sociale udvikling.

3) Kommunikation og sprog.

4) Krop, sanser og bevægelse.

5) Natur, udeliv og science.

6) Kultur, æstetik og fællesskab.

Klik her for at læse den styrkede pædagogiske læreplan

Evaluering af den styrkede pædagogiske læreplan 2023

Vuggestue Aalborg