Læreplaner

Vuggestuens læreplaner

I Vuggestuen Stjernestund arbejder vi udfra vores læreplaner, som er baseret på de seks læreplanstemaer i dagtilbudsloven. Den pædagogiske læreplan skal beskrive dagtilbuddets mål for børnenes læring inden for følgende temaer:

1) Alsidig personlig udvikling.

2) Sociale kompetencer.

3) Sproglig udvikling.

4) Krop og bevægelse.

5) Naturen og naturfænomener.

6) Kulturelle udtryksformer og værdier.

Klik her for at læse vores læreplan

Klik her for at læse vores delmål

Vuggestue Aalborg